Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki położony jest w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich i należy do Beskidów Zachodnich. W jego skład  wchodzi grupy Pilska, grupa Wielkiej Raczy, Beskid Orawsko-Podhalański, Działy Orawskie oraz Pasmo Babiogórskie, do którego zaliczamy masyw Babiej Góry oraz Pasmo Policy. Do najwyższych szczytów należą Diablak (1725 m), Pilsko (1557 m), Polica (1369 m) oraz Wielka Racza (1236 m). Od północnego zachodu z Beskidem Żywieckim graniczy Kotlina Żywiecka – rozległe śródgórskie obniżenie terenu. W północnej części kotliny znajduje się, wybudowany na Sole, rozległy zbiornik zaporowy – tzw. Jezioro Żywieckie.

Najcenniejsze fragmenty Beskidu Żywieckiego chronione są przez Babiogórski Park Narodowy, będący jednocześnie Rezerwatem Biosfery Babia Góra. Występuje tu klasyczny dla terenów górskich piętrowy układ roślinności, od piętra pogórza poprzez regiel dolny, górny oraz piętro kosówki, po piętro alpejskie oraz związane z nim liczne rzadkie i zagrożone gatunki flory i fauny. Utworzono tu także szereg, zwykle niewielkich, rezerwatów przyrody. Są to: Bembeńskie, Butorza, Dziobaki, Gawroniec, Muńcoł, Na Policy, Oszast, Pilsko, Pod Rysianką, Rezerwat na Policy im. prof. Z. Klemensiewicza, Romanka oraz Śrubita. W głównej mierze chronią one najlepiej zachowane fragmenty lasów – wysokogórskie bory świerkowe oraz dolnoreglowe lasy ze świerkiem, jodłą i bukiem. W Kotlinie Żywieckiej znajduje się rezerwat Grapa, chroniący grąd subkontynentalny oraz łęg jesionowy. Jednocześnie większość właściwego Beskidu Żywieckiego, a także niewielka część Kotliny Żywieckiej objęte są Żywieckim Parkiem Krajobrazowym. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze znaczna część omawianego regionu weszła w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Wyznaczono tu trzy specjalne obszary ochrony siedlisk: Babia Góra, Na Policy i Beskid Żywiecki, a także trzy obszary specjalnej ochrony ptaków: Pasmo Policy, Babia Góra oraz Beskid Żywiecki.

Tekst jest fragmentem rozdziału „Beskid Żywiecki i Kotlina Żywiecka” z książki „Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy”.

Created with Mobirise - See here