Pieniny

Pieniny są część ciągnącego się na długości ok. 550 km pienińskiego pasa skałkowego, oddzielającego zewnętrzne Karpaty fliszowe od Karpat wewnętrznych tzw. krystalicznych. Graniczą od południa z pasmem Magury Spiskiej, od północy z Gorcami i Beskidem Sądeckim. Ciągną się na długości ok. 35 km i szerokości do 6 km podzielone.

Dzielimy je na trzy części:
- Pieniny Spiskie między Dursztynem a Niedzicą z najwyższą kulminacją Żaru (883 m n.p.m.),
- Pieniny Właściwe leżące między Czorsztynem a Szczawnicą, ze szczytem Okrąglicy (982 m. n.p.m.) w masywie Trzech Koron,
- Małe Pieniny rozciągające się między Dunajcem na wysokości Szczawnicy a przełęczą Rozdziele na wschodzie. Najwyższą kulminacją tej części pasma jest Wysoka (1050 m n.p.m.).

Pieniny Właściwe składają się z trzech jednostek fizjograficznych:
- Pienin Czorsztyńskich- rozciągające się między Czorsztynem a przełęczą Chwała Bogu (Szopka) i Wąwozem Szopczańskim. 
- Masywu Trzech Koron - wznoszący się między przełęczą Szopka na zachodzie a doliną Pienińskiego Potoku na wschodzie. 
- Pieninek - wzniesień ciągnących się od doliny Potoku Pienińskiego na zachodzie, po dolinę Dunajca koło Szczawnicy na wschodzie. 

Made with Mobirise website themes